Obwieszczenie dla zainteresowanych o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia uwag i wniosków, a także wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji fermy bydła mlecznego o obsadzie 600 DJP w celu przystosowania do chowu drobiu o obsadzie 460 DJP, zlokalizowanej na dz. nr 7/18 w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice


Karnice, dnia 07.03.2017 r.

DŚ.6220.5.2015.2017.RB

Na podstawie art. 79 ust. 1 oraz stosownie do art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), w ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu, w którym przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia uwag i wniosków, a także wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji fermy bydła mlecznego o obsadzie 600 DJP w celu przystosowania do chowu drobiu o obsadzie 460 DJP, zlokalizowanej na dz. nr 7/18 w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice z wniosku Pani Lilli Łagodzińskiej, Usługi Projektowe w zakresie Ochrony Środowiska Eko-El, ul. Naruszewicza 1/10, 71-556 Szczecin działającej z pełnomocnictwa Pana Adama Musiał, Motaniec 2F, 73-108 Kobylanka.

W związku z tym informuje się, że:

Dzień podania do publicznej wiadomości: 07.03.2017 r.

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Borowy 07-03-2017 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Borowy 07-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2017 08:59