Uchwała Nr XXX/262/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok

 

Uchwała Nr XXX/262/2017
Rady Gminy Karnice

 

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 ust.1,2; art.212 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XXII/174/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie BIP.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXX/262/2017
Rady Gminy Karnice
z dnia 29 grudnia 2017 r.

 

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Karnice
w 2017 r.

Dział

Rozdział

Jednostka pomocnicza

Plan wydatków
ogółem
na 2017 r.

z tego:

 

 

 

 

Fundusz sołecki

Pozostałe wydatki

1

2

4

5

6

7

 

 

Sołectwo Skrobotowo

 

 

 

600

60016

 

12 345,26

12 345,26

 

750

75095

 

1 000,00

1 000,00

 

926

92601

 

2 000,00

2 000,00

 

 

 

 

15 345,26

15 345,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sołectwo Ninikowo

 

 

 

750

75095

 

846,00

846,00

 

750

75095

 

154,00

154,00

 

900

90004

 

4 000,00

4 000,00

 

900

90095

 

4 660,54

4 660,54

 

 

 

 

9 660,54

9 660,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sołectwo Niczonów

 

 

 

600

60016

 

9 441,29

9 441,29

 

 

 

 

9 441,29

9 441,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sołectwo Lędzin

 

 

 

750

75095

 

1 000,00

1 000,00

 

900

90004

 

1 000,00

1 000,00

 

900

90095

 

2 332,08

2 332,08

 

900

90095

 

5 200,00

5 200,00

 

926

92601

 

2 500,00

2 500,00

 

 

 

 

12 032,08

12 032,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sołectwo Kusin

 

 

 

750

75095

 

126,91

126,91

 

900

90095

 

8 650,00

8 650,00

 

900

90095

 

500,00

500,00

 

 

 

 

9 276,91

9 276,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sołectwo Karnice

 

 

 

600

60016

 

19 875,59

19 875,59

 

750

75095

 

240,00

240,00

 

750

75095

 

4 910,00

4 910,00

 

921

92109

 

9 850,00

9 850,00

 

 

 

 

34 875,59

34 875,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sołectwo Drozdowo

 

 

 

600

60016

 

4 500,00

4 500,00

 

600

60016

 

4 500,00

4 500,00

 

750

75095

 

800,04

800,04

 

 

 

 

9 800,04

9 800,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sołectwo   Dreżewo

 

 

 

600

60016

 

2 500,00

2 500,00

 

750

75095

 

2 500,00

2 500,00

 

900

90004

 

1 000,00

1 000,00

 

900

90015

 

5 000,00

5 000,00

 

 

 

 

11 000,00

11 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sołectwo Konarzewo

 

 

 

750

75095

 

657,70

657,70

 

921

92109

 

8 700,00

8 700,00

 

921

92109

 

2 500,00

2 500,00

 

 

 

 

11 857,70

11 857,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sołectwo Cerkwica

 

 

 

750

75095

 

3 000,00

3 000,00

 

921

92109

 

26 000,00

26 000,00

 

926

92695

 

5 875,60

5 875,60

 

 

 

 

34 875,60

34 875,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sołectwo Czaplin Wielki

 

 

 

750

75095

 

1 500,00

1 500,00

 

900

90095

 

2 000,00

2 000,00

 

921

92109

 

500,00

500,00

 

921

92109

 

6 392,93

6 392,93

 

 

 

 

10 392,93

10 392,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sołectwo Czaplin Mały

 

 

 

600

60016

 

9 741,68

9 741,68

 

750

75095

 

200,00

200,00

 

900

90095

 

800,00

800,00

 

 

 

 

10 741,68

10 741,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sołectwo Ciećmierz

 

 

 

600

60016

 

10 671,93

10 671,93

 

 

 

 

10 671,93

10 671,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sołectwo Paprotno

 

 

 

600

60016

 

6 000,00

6 000,00

 

600

60016

 

7 700,00

7 700,00

 

750

75095

 

1 642,78

1 642,78

 

921

92105

 

700,00

700,00

 

 

 

 

16 042,78

16 042,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sołectwo Skalno- Pogorzelica

 

 

 

600

60016

 

9 500,00

9 500,00

 

750

75095

 

648,80

648,80

 

 

 

 

10 148,80

10 148,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sołectwo Trzeszyn

 

 

 

750

75095

 

995,95

995,95

 

921

92109

 

8 815,13

8 815,13

 

926

92695

 

2 500,00

2 500,00

 

 

 

 

12 311,08

12 311,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sołectwo Modlimowo

 

 

 

900

90095

 

3 209,00

3 209,00

 

900

90095

 

5 998,16

5 998,16

 

 

 

 

9 207,16

9 207,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sołectwo Węgorzyn

 

 

 

600

60016

 

5 991,00

5 991,00

 

750

75095

 

300,00

300,00

 

750

75095

 

1 400,00

1 400,00

 

900

90095

 

450,00

450,00

 

921

92109

 

1 800,68

1 800,68

 

926

92695

 

800,00

800,00

 

 

 

 

10 741,68

10 741,68

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem:

248 423,05

248 423,05

 

 

Id: 9389687B-5AE4-44A5-9AA9-850937A6759D. Podpisany

Strona

 

 

Id: 9389687B-5AE4-44A5-9AA9-850937A6759D. Podpisany

Strona

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 08-01-2018 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mirosława Stankiewicz 01-08-2018 11:08