Uchwała Nr XXXV/315/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2017 rok


Uchwała Nr XXXV/315/2018
Rady Gminy Karnice

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Karnice za 2017 rok.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2017 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z przepisem art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2007 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Gminy Karnice jako organ stanowiący zobligowana została do rozparzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 05-07-2018 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2018 14:39