Uchwała Nr XXXV/317/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Karnice


Uchwała Nr XXXV/317/2018
Rady Gminy Karnice

z dnia 29 czerwca 2018 r.

 w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Karnice

Na podst. art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 902) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936.).

Rada Gminy Karnice uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/30/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Karnice wprowadza się następujące zmiany:

1. Dotychczasowy pkt 1) w § 1.otrzymuje następujące brzmienie:

„1) wynagrodzenie zasadnicze 4 700,00 zł”

2. Dotychczasowy pkt 2) w § 1.otrzymuje następujące brzmienie:

„2) dodatek funkcyjny - 1 900,00 zł”

3. Dotychczasowy pkt 3) w § 1.otrzymuje następujące brzmienie:

„3) dodatek specjalny - 2 640, 00 zł,

co stanowi 40 % łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Karnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 05-07-2018 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2018 14:40