herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach: Czaplin Mały, Cerkwica, Kusin, Czaplin Wielki w gminie Karnice.


OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Karnice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach: Czaplin Mały, Cerkwica, Kusin, Czaplin Wielki w gminie Karnice.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Karnicach Nr II/11/2006 z dnia 01 grudnia 2006r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach: Czaplin Mały, Cerkwica, Kusin, Czaplin Wielki w gminie Karnice,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach:

od 08.11.2007r. do 29.11.2007r.

w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 8, w godzinach od 700 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.11.2007 r. w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 8, o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Karnice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2007r.

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 30-10-2007 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2007
Ostatnia aktualizacja: - 30-10-2007 14:50