Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs na stanowisko urzędnicze- Strażnik Gminny


OGŁOSZENIE

Na podstawie art.3a ust. 4 i5 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 6/2007 Wójta Gminy Karnice

ogłasza się konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

I.    Określenie stanowiska urzędniczego:
                   Strażnik
gminny

II.    Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem :                 
1.Wymagania niezbędne :

a)    obywatelstwo polskie
b)    ukończone 21 lat
c)    korzystanie z pełni praw publicznych
d)    wykształcenie co najmniej średnie
e)    nienaganna opinia
f)    pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
g)    niekaralność sądowa
h)    uregulowany stosunek do służby wojskowej.

2.Wymagania dodatkowe oraz cechy osobowościowe :

a)    odporność na stres,
b)    umiejętność i doświadczenie w pracy w grupie ,
c)    zdecydowanie i samodzielność w działaniu ,
d)    zachowanie życzliwości w kontaktach z obywatelami , podwładnymi , przełożonymi i współpracownikami
e)    dyspozycyjność,
f)    kreatywność , skrupulatność , terminowość , cierpliwość ,
g)    poczucie odpowiedzialności,
h)    posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień ,
i)    gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych .

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Strażnika Gminnego, prawa i obowiązki zostały unormowane w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych /Dz.U. Nr 14, poz. 127 z późn. zm./ oraz w Regulaminie Straży Gminnej w Karnicach /regulamin na www.bip.karnice.pl w menu Prawo lokalne-Regulamin.


IV. Wymagane dokumenty:

1. Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:
a)list motywacyjny,
b)C.V. - życiorys,
c)świadectwa pracy - kserokopie potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,
d)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku strażnika gminnego,
e)oświadczenie o niekaralności i korzystaniu w pełni z praw publicznych, w przypadku zatrudnienia wymagany będzie wypis z Krajowego Rejestru Karnego.
2. List motywacyjny i C.V. powinny być opatrzone klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

V. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 14 lutego 2008 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Karnice, pod adresem: 72-343 Karnice, ul. 11 Marca 7, pokój 1 osobiście lub przesłać pocztą na adres urzędu z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko strażnika gminnego,
2. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w pkt 1 nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym,

VI. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Karnice

VII. Dodatkowe informacje

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Karnicach oraz na tablicy informacyjnej Urzędu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje: tel. 091 38 77 221

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 31-01-2008 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2008 11:55