herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XVIII/163/2008 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/186/2001 2008-03-06 09:54
Uchwała Nr XVIII/166/2008 w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach 2008-03-06 09:36
Uchwała Nr XVIII/165/2008 w sprawie odmowy ustalenia taryf za zużycie wody 2008-03-06 09:36
Uchwała Nr XVIII/164/2008 w sprawie odmowy uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Karnice" 2008-03-06 09:35
Uchwała Nr XVIII/162/2008 w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2002 2008-03-06 08:53
Uchwała Nr XVIII/161/2008 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Karnice na rok 2008 2008-03-06 08:53
Uchwała Nr XVIII/160/2008 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2008 2008-03-06 08:52
Uchwała Nr XVIII/159/2008 w sprawie utworzenia sołectwa Węgorzyn 2008-03-06 08:51
Uchwała Nr XVIII/158/2008 w sprawie utworzenia sołectwa Skrobotowo 2008-03-06 08:50
Uchwała Nr XVIII/157/2008 sprawie zmian w Statucie Gminy Karnice 2008-03-06 08:50
Uchwała Nr XVIII/156/2008 w sprawie zmian w Statucie Gminy Karnice 2008-03-06 08:49
Uchwała Nr XVIII/155/2008 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/138/2007 2008-03-06 08:35
Uchwała Nr XVIII/154/2008 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/2007 2008-03-06 08:35
Uchwała Nr XVIII/153/2008 w sprawie zmian do uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 2008-03-05 15:08
Uchwała Nr XVIII/152/2008 zobowiązująca Gminę Karnice do realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej w Skrobotowie 2008-03-05 15:08
Uchwała Nr XVIII/151/2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 2008-03-05 15:08
Uchwała Nr XVIII/150/2008 zobowiązująca Gminę Karnice do realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie placu zabaw w Skrobotowie 2008-03-05 15:07
Uchwała Nr XVIII/149/2008 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 2008-03-05 15:07
Uchwała Nr XVIII/148/2008 zobowiązująca Gminę Karnice do realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska sportowego w Skrobotowie 2008-03-05 15:06
Uchwała Nr XVIII/147/2008 zobowiązująca Gminę Karnice do realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie placu zabaw w Cerkwicy 2008-03-05 15:06
Uchwała Nr XVIII/146/2008 zobowiązująca Gminę Karnice do realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska sportowego w Cerkwicy 2008-03-05 15:03
Uchwała Nr XVIII/145/2008 zobowiązująca Gminę Karnice do realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska sportowego w Trzeszynie 2008-03-05 15:03
Uchwała Nr XVIII/144/2008 zobowiązująca Gminę Karnice do realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska sportowego w Niczonowie 2008-03-05 15:02
Uchwała Nr XVIII/143/2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej 2008-03-05 15:02
Uchwała Nr XVIII/142/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 2008-03-05 15:01
Uchwała Nr XVIII/141/2008 w sprawie przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Karnice na lata 2008-2013" 2008-03-05 12:34