herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIV/212/2008 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Karnice 2008-10-06 16:25
Uchwała Nr XXIV/211/2008 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2008-10-06 16:24
Uchwała Nr XXIV/210/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2008-10-06 16:23
Uchwała Nr XXIV/209/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2008-10-06 16:22
Uchwała Nr XXIV/208/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2008-10-06 16:21
Uchwała Nr XXIV/207/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2008-10-06 16:21
Uchwała Nr XXIV/206/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2008-10-06 16:20
Uchwała Nr XXIV/205/2008 w sprawie uchylenia uchwały 2008-10-06 16:19
Uchwała Nr XXIV/204/2008 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 rok 2008-10-06 16:18
Uchwała Nr XXIV/203/2008 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Karnice 2008-10-06 16:17
Uchwała Nr XXIV/2002/2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2008-10-06 16:15
Uchwała Nr XXIV/201/2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 2008-10-06 16:14
Uchwała Nr XXIV/200/2008 w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Karnice 2008-10-06 15:38
Uchwała Nr XXIV/199/2008 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 2008-10-06 15:37
Uchwała Nr XXIV/198/2008 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Karnice 2008-10-06 15:36