Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin-Cerkwica" 2009-12-28 16:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin-Cerkwica" 2009-12-08 14:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-11-17 09:00
Obwieszczenia Wójta Gminy Karnice o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-11-09 16:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu postanowienia w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-10-29 10:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-10-26 12:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-10-12 12:59
Obwieszczenie o wydaniu postanowień w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-10-12 12:51
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Karnice V" 2009-10-12 11:59
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Karnice III" 2009-10-12 12:01
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Karnce I" 2009-10-12 11:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-10-02 12:29
Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko dla planowanej budowy zespołu elektrowni wiatrowych - Farma Wiatrowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą Karnice II w obrębach geod. Czaplin Mały, Czaplin Wielki, Cerkwica, Kusin, Drozdowo 2009-09-30 12:25
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniajacych projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-09-28 12:15
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniajacych projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-09-28 11:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji SN/110 kV w Skrobotowie" 2009-11-09 13:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin-Cerkwica" 2009-11-09 13:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o ustleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-11-09 16:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przediewzięcia polegającego na: przebudowie drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica na terenie Gm. Karnice 2009-09-02 13:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu postanowień w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-08-24 11:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2009-11-09 13:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji ustalającejlokalizację inwestycji celu publicznego 2009-08-04 12:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-08-04 12:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-07-28 13:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu postanowienia w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-07-17 11:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu postanowienia w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-07-10 12:33
Postanowienie Wójta Gminy Karnice nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin-Cerkwica na terenie gminy Karnice realizowanej na działkach następujących obrębów znajdujących się w gm. Karnice - obręb Lędzin, Karnice, Mojszewo, Cerkwica i Gościmierz 2009-09-02 13:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej od m. Niwy do m. Janowo 2009-06-24 08:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia: rozbudowa sieci elektroenergetycznej - linia NN 0,4 kV na działkach nr 148, 146/7, 61/4, 61/5, 328 położonych w obrębie geodezyjnym Karnice. 2009-06-18 11:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydanych postanowieniach w toku postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej ? linia NN 0,4 kV na działkach nr 148, 147/7, 61/4, 61/5, 328 położonych w obrębie geodezyjnym Karnice 2009-05-25 16:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia: rozbudowa sieci elektroenergetycznej - linia NN 0,4 kV na działkach nr 37/1, 39/1, 28, 27/7, 34, 38/2, 152/1, 152/2, 152/3 położonych w obrębie geodezyjnym Konarzewo oraz na działkach nr 64/11, 64/12 w obrębie geodezyjnym Pogorzelica. 2009-05-25 16:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia: rozbudowa sieci elektroenergetycznej-linia NN 0,4 kV na działkach nr 37/1, 39/1, 28, 27/7, 34, 38/2, 152/1, 152/2, 152/3 położonych w obrębie geodezyjnym Konarzewo oraz na działkach nr 64/11, 64/12 w obrębie geodezyjnym Pogorzelica. 2009-05-12 12:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia: rozbudowa sieci elektroenergetycznej - linia NN 0,4 kV na działkach nr 241/15, 241/13, 241/14, 242/1, 242/3, 242/5, 242/7, 242/10, 242/11, 242/12, 242/14, 242/16, 242/19, 242/21 położonych w obrębie geodezyjnym Lędzin. 2009-05-11 14:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia: rozbudowa sieci elektroenergetycznej - linia NN 0,4 kV na działkach nr 25/6, 25/8, 25/10, 31/4, 67, 150 położonych w obrębie geodezyjnym Lędzin. 2009-05-11 14:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na działce nr 35/2 położonej w obrębie geodezyjnym Czaplin Wielki, Gm. Karnice. 2009-05-11 14:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydanych postanowieniach w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej ? linia NN 0,4 kV na działkach nr 37/1, 39/1, 28, 27/7, 34, 38/2, 152/1, 152/2, 152/3 położonych w obrębie geodezyjnym Konarzewo oraz na działkach nr 64/11, 64/12 położonych w obrębie geodezyjnym Pogorzelica 2009-04-14 14:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kabla światłowodowego relacji Kamień Pomorski - Kołobrzeg na terenie gminy Karnice w obrębie geodezyjnym Konarzewo 2009-04-02 14:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu postanowień uzgadniających lokalizację inwestycji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej linia NN 0,4 kV dla inwestycji na działkach nr 241/15, 241/13, 241/14, 242/1, 242/3, 242/5, 242/7, 242/10, 242/11, 242/12, 242/16, 242/19, 242/21 położonych w obrębie geodezyjnym Lędzin 2009-04-02 14:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu postanowień uzgadniających lokalizację inwestycji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej linia NN 0,4 kV dla inwestycji na działkach nr 25/6 25/8, 25/10, 31/4, 56/4, 56/3, 67, 150 położonych w obrębie geodezyjnym Lędzin 2009-04-02 14:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do budynków mieszkalnych oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Mojszewo i m. Cerkwica 2009-03-18 10:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu postanowień uzgadniających lokalizację inwestycji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kabla światłowodowego relacji Kamień Pomorski - Kołobrzeg na terenie gminy Karnice w obrębie geodezyjnym Konarzewo 2009-03-17 13:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rozbudowę sieci elektroenergetycznej - linia NN 0,4 kV dla działek położonych w obrębie geod. Karnice 2009-03-11 14:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rozbudowę sieci elektroenergetycznej - linia NN 0,4 kV dla działek położonych w obrębie geod. Lędzin 2009-03-11 14:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rozbudowę sieci elektroenergetycznej - linia NN 0,4 kV dla działek położonych w obręb geod. Lędzin 2009-03-11 14:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rozbudowę sieci elektroenergetycznej - linia NN 0,4 kV dla działek położonych w m. Pogorzelica - obręb geod. Konarzewo 2009-03-11 14:26
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica" 2009-02-27 12:54
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do budynków mieszkalnych oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Mojszewo i m. Cerkwica 2009-02-26 12:55