herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin-Cerkwica" 2009-12-28 16:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin-Cerkwica" 2009-12-08 14:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-11-17 09:00
Obwieszczenia Wójta Gminy Karnice o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-11-09 16:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu postanowienia w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-10-29 10:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-10-26 12:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-10-12 12:59
Obwieszczenie o wydaniu postanowień w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-10-12 12:51
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Karnice V" 2009-10-12 11:59
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Karnice III" 2009-10-12 12:01
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Karnce I" 2009-10-12 11:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-10-02 12:29
Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko dla planowanej budowy zespołu elektrowni wiatrowych - Farma Wiatrowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą Karnice II w obrębach geod. Czaplin Mały, Czaplin Wielki, Cerkwica, Kusin, Drozdowo 2009-09-30 12:25
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniajacych projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-09-28 12:15
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniajacych projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-09-28 11:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji SN/110 kV w Skrobotowie" 2009-11-09 13:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin-Cerkwica" 2009-11-09 13:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o ustleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-11-09 16:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przediewzięcia polegającego na: przebudowie drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica na terenie Gm. Karnice 2009-09-02 13:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu postanowień w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-08-24 11:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2009-11-09 13:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji ustalającejlokalizację inwestycji celu publicznego 2009-08-04 12:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-08-04 12:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-07-28 13:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu postanowienia w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-07-17 11:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu postanowienia w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-07-10 12:33
Postanowienie Wójta Gminy Karnice nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin-Cerkwica na terenie gminy Karnice realizowanej na działkach następujących obrębów znajdujących się w gm. Karnice - obręb Lędzin, Karnice, Mojszewo, Cerkwica i Gościmierz 2009-09-02 13:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej od m. Niwy do m. Janowo 2009-06-24 08:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia: rozbudowa sieci elektroenergetycznej - linia NN 0,4 kV na działkach nr 148, 146/7, 61/4, 61/5, 328 położonych w obrębie geodezyjnym Karnice. 2009-06-18 11:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydanych postanowieniach w toku postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej ? linia NN 0,4 kV na działkach nr 148, 147/7, 61/4, 61/5, 328 położonych w obrębie geodezyjnym Karnice 2009-05-25 16:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia: rozbudowa sieci elektroenergetycznej - linia NN 0,4 kV na działkach nr 37/1, 39/1, 28, 27/7, 34, 38/2, 152/1, 152/2, 152/3 położonych w obrębie geodezyjnym Konarzewo oraz na działkach nr 64/11, 64/12 w obrębie geodezyjnym Pogorzelica. 2009-05-25 16:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia: rozbudowa sieci elektroenergetycznej-linia NN 0,4 kV na działkach nr 37/1, 39/1, 28, 27/7, 34, 38/2, 152/1, 152/2, 152/3 położonych w obrębie geodezyjnym Konarzewo oraz na działkach nr 64/11, 64/12 w obrębie geodezyjnym Pogorzelica. 2009-05-12 12:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia: rozbudowa sieci elektroenergetycznej - linia NN 0,4 kV na działkach nr 241/15, 241/13, 241/14, 242/1, 242/3, 242/5, 242/7, 242/10, 242/11, 242/12, 242/14, 242/16, 242/19, 242/21 położonych w obrębie geodezyjnym Lędzin. 2009-05-11 14:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia: rozbudowa sieci elektroenergetycznej - linia NN 0,4 kV na działkach nr 25/6, 25/8, 25/10, 31/4, 67, 150 położonych w obrębie geodezyjnym Lędzin. 2009-05-11 14:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na działce nr 35/2 położonej w obrębie geodezyjnym Czaplin Wielki, Gm. Karnice. 2009-05-11 14:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydanych postanowieniach w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej ? linia NN 0,4 kV na działkach nr 37/1, 39/1, 28, 27/7, 34, 38/2, 152/1, 152/2, 152/3 położonych w obrębie geodezyjnym Konarzewo oraz na działkach nr 64/11, 64/12 położonych w obrębie geodezyjnym Pogorzelica 2009-04-14 14:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kabla światłowodowego relacji Kamień Pomorski - Kołobrzeg na terenie gminy Karnice w obrębie geodezyjnym Konarzewo 2009-04-02 14:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu postanowień uzgadniających lokalizację inwestycji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej linia NN 0,4 kV dla inwestycji na działkach nr 241/15, 241/13, 241/14, 242/1, 242/3, 242/5, 242/7, 242/10, 242/11, 242/12, 242/16, 242/19, 242/21 położonych w obrębie geodezyjnym Lędzin 2009-04-02 14:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu postanowień uzgadniających lokalizację inwestycji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej linia NN 0,4 kV dla inwestycji na działkach nr 25/6 25/8, 25/10, 31/4, 56/4, 56/3, 67, 150 położonych w obrębie geodezyjnym Lędzin 2009-04-02 14:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do budynków mieszkalnych oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Mojszewo i m. Cerkwica 2009-03-18 10:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu postanowień uzgadniających lokalizację inwestycji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kabla światłowodowego relacji Kamień Pomorski - Kołobrzeg na terenie gminy Karnice w obrębie geodezyjnym Konarzewo 2009-03-17 13:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rozbudowę sieci elektroenergetycznej - linia NN 0,4 kV dla działek położonych w obrębie geod. Karnice 2009-03-11 14:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rozbudowę sieci elektroenergetycznej - linia NN 0,4 kV dla działek położonych w obrębie geod. Lędzin 2009-03-11 14:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rozbudowę sieci elektroenergetycznej - linia NN 0,4 kV dla działek położonych w obręb geod. Lędzin 2009-03-11 14:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rozbudowę sieci elektroenergetycznej - linia NN 0,4 kV dla działek położonych w m. Pogorzelica - obręb geod. Konarzewo 2009-03-11 14:26
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica" 2009-02-27 12:54
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do budynków mieszkalnych oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Mojszewo i m. Cerkwica 2009-02-26 12:55