herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXI/267/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 03 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 2009-04-08 14:20
Uchwała Nr XXXI/266/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 03 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2009-04-08 14:31
Uchwała Nr XXXI/265/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 03 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2009-04-08 14:31
Uchwała Nr XXXI/264/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 03 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2009-04-08 14:32
Uchwała Nr XXX/263/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 03 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2009-04-08 14:32
Uchwała Nr XXXI/262/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 03 kwietnia 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości 2009-04-08 14:15
Uchwała Nr XXXI/261/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 03 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Karnicach 2009-04-17 07:04
Uchwała Nr XXXI/260/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 03 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok 2009-04-08 14:28
Uchwała Nr XXXI/259/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 03 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Karnice oraz granic ich obwodów 2009-04-08 14:04
Uchwała Nr XXXI/257/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 03 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 2009-04-08 14:29
Uchwała Nr XXXI/258/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 03 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 2009-04-16 10:18