herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XXXI/261/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 03 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Karnicach


Uchwała Nr XXXI/261/2009

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 03 kwietnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gospodarstwo Pomocnicze przy Urdzie Gminy w Karnicach

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.z 2006 r. Nr 123, poz.858; z 2007 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Dz. U. Nr 18 poz. 97)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. Zatwierdza się taryfę za pobór wody w wysokości 2,00 zł za m? + podatek VAT 7% od wszystkich odbiorców.

 

§ 2. Zatwierdza się taryfę za wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w wysokości 3,90 zł za m? + podatek VAT 7% od wszystkich dostawców.

 

§ 3. Zatwierdza się stawkę opłaty abonamentowej za miesiąc w wysokości 2,62 zł + podatek VAT 7%

 

§ 4. Zatwierdzone taryfy obowiązują od dnia 1 maja 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 08-04-2009 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Mirosława Stankiewicz 17-04-2009 07:04