herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIII/288/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2009-06-19 11:15
Uchwała Nr XXXIII/287/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/227/2006 Rady Gminy Karnice z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice. 2009-06-19 11:11
Uchwała Nr XXXIII/286/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. 2009-06-19 11:09
Uchwała Nr XXXIII/285/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Skrobotowo na lata 2009-2015. 2009-06-19 11:07
Uchwała Nr XXXIII/284/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Paprotno na lata 2009-2015. 2009-06-19 11:06
Uchwała Nr XXXIII/283/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Karnice na lata 2009-2015. 2009-06-19 11:04
Uchwała Nr XXXIII/282/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Węgorzyn na lata 2009-2015. 2009-06-19 11:02
Uchwała Nr XXXIII/281/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dreżewo na lata 2009-2015. 2009-06-19 11:02
Uchwała Nr XXXIII/280/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2009-06-19 11:01
Uchwała Nr XXXIII/279/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2009-06-19 10:59
Uchwała Nr XXXIII/278/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2009-06-19 10:58
Uchwała Nr XXXIII/277/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2009-06-19 10:57
Uchwała Nr XXXIII/276/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2009-06-19 10:55
Uchwała Nr XXXIII/275/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok. 2009-06-19 10:54
Uchwała Nr XXXIII/274/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. 2009-06-19 10:54
Uchwała Nr XXXIII/273/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 2009-06-19 10:48
UCHWAŁA NR XXXIII/272/2009 RADY GMINY KARNICE z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ?Pogorzelica? dla terenu leżącego w obrębie Konarzewo. 2009-06-19 10:26