herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zarządzenie Nr 11 w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r.


Zarządzenie Nr11/2009

Wójta Gminy Karnice

z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209 , poz. 1317 , Nr 216 , poz. 1370 , z 2009 r. Nr 216 , poz. 1370 ) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/235/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2009 r. zarządzam, co następuje:

§1. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę: 265 942,00

Dz. 400 rozdz. 40002 § 4170 1 200,00

Dz. 700 rozdz. 70004 § 4110 120,00

Dz. 700 rozdz. 70004 § 4170 850,00

Dz. 700 rozdz. 70004 § 4210 5 720,00

Dz. 700 rozdz. 70004 § 4260 3 500,00

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4110 150,00

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4170 800,00

Dz. 700 rozdz. 70095 § 4270 360,00

Dz. 700 rozdz. 70095 § 4300 8 000,00

___________

19 500,00

Dz. 710 rozdz. 71035 § 4210 250,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 50,00

Dz. 750 rozdz. 75011 § 4420 600,00

Dz. 750 rozdz. 75011 § 4700 550,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 3110 14 400,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4140 5 000,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4170 500,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 20 000,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4240 400,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 33 300,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4430 3 100,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4700 6 000,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4750 12 500,00

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 2 450,00

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4220 300,00

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 500,00

______________

99 650,00

Dz. 754 rozdz. 75405 § 4210 57,00

Dz. 754 rozdz. 75405 § 4740 140,00

Dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 1 350,00

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 500,00

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4360 100,00

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4430 5 300,00

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4750 270,00

Dz. 754 rozdz. 75416 § 4300 5 000,00

Dz. 754 rozdz. 75416 § 4360 300,00

Dz. 754 rozdz. 75416 § 4370 1 000,00

____________

14 017,00

Dz. 756 rozdz. 75647 § 4610 100,00

Dz. 756 rozdz. 75647 § 4700 1 000,00

___________

1 100,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 20 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 5 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4220 150,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4230 300,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 200,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 1 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4280 5 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 3 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4580 200,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 1 100,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4240 2 050,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 3110 140,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4220 200,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4230 400,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 1 000,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4280 1 500,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 6 000,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4430 50,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4580 200,00

Dz. 801 rozdz. 80146 § 4240 400,00

Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 8 500,00

Dz. 801 rozdz. 80148 § 4010 200,00

Dz. 801 rozdz. 80148 § 4230 50,00

Dz. 801 rozdz. 80148 § 4300 50,00

_____________

56 690,00

Dz. 851 rozdz. 85154 § 3110 100,00

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4430 40,00

____________

140,00

Dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 39 135,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4040 250,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4350 500,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4700 1 000,00

Dz. 852 rozdz. 85214 § 4300 600,00

Dz. 852 rozdz. 85215 § 4300 150,00

Dz. 852 rozdz. 85215 § 4750 750,00

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4040 1 200,00

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 1 500,00

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4350 1 000,00

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4370 1 000,00

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4750 500,00

Dz. 852 rozdz. 85228 § 4040 1 000,00

Dz. 852 rozdz. 85228 § 4170 1 600,00

Dz. 852 rozdz. 85228 § 4210 500,00

Dz. 852 rozdz. 85228 § 4300 1 000,00

_____________

51 685,00

Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 2 000,00

Dz. 900 rozdz. 90015 § 4580 100,00

Dz. 900 rozdz. 90095 § 3020 3 000,00

Dz. 900 rozdz. 90095 § 3110 300,00

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4170 4 500,00

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4380 210,00

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4430 3 350,00

____________

13 460,00

Dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 2 000,00

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 1 000,00

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4410 50,00

Dz. 926 rozdz. 92605 § 4210 3 000,00

Dz. 926 rozdz. 92605 § 4410 50,00

Dz. 926 rozdz. 92605 § 4430 2 150,00

____________

6 250,00

§2. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę: 221 292,00

Dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 1 200,00

Dz. 700 rozdz. 70004 § 4300 6 000,00

Dz. 700 rozdz. 70004 § 4530 6 500,00

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 7 000,00

______________

19 500,00

Dz. 710 rozdz. 71014 § 4300 250,00

Dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 20 000,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4110 20 000,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4350 2 000,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4740 5 000,00

Dz. 750 rozdz. 75095 § 2900 13 000,00

_______________

60 000,00

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 7 000,00

Dz. 754 rozdz. 75416 § 4210 7 017,00

_____________

14 017,00

Dz. 756 rozdz. 75647 § 4300 1 100,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 22 000,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4260 22 790,00

Dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 8 900,00

______________

53 690,00

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 140,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4260 1 750,00

Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 10 800,00

Dz. 852 rozdz. 85228 § 4330 39 135,00

____________

51 685,00

Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 2 000,00

Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 11 460,00

_____________

13 460,00

Dz. 926 rozdz. 92605 § 4170 6 250,00

§ 3. Zmniejsza się rezerwę budżetową w wysokości 44 650,00

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 44 650,00

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jakubcewicz 10-12-2009 12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Jakubcewicz 10-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-12-2009 12:12