herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zarządzenie Nr 28 w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r.


Zarządzenie Nr 28/2009

Wójta Gminy Karnice

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560,; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz.984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209 , poz. 1317; Nr 216 , poz. 1370 ; z 2009 r. Nr 216 , poz. 1370;Nr 19 , poz.100 ; Nr 72 , poz. 619 ;

Nr 79 , poz. 666 ) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/235/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2009 r. zarządzam , co następuje:

§1. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę : 54 005,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4230 250,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 1 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 19 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 1 000,00

Dz. 801 rozdz. 80103 § 3110 1 000,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4179 3 500,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 500,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4280 1 500,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 4 500,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4419 1 000,00

Dz. 801 rozdz. 80148 § 3020 200,00

Dz. 801 rozdz. 80148 § 3110 1 000,00

Dz. 801 rozdz. 80148 § 4210 150,00

Dz. 801 rozdz. 80148 § 4300 50,00

__________

34 650,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110/Z 5 000,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4210/Z 200,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4300/Z 1 200,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4410/Z 150,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4580/Z 20,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4740/Z 500,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4750/Z 1 000,00

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 6 000,00

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4270 700,00

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4750 2 000,00

Dz. 852 rozdz. 85228 § 4170 1 000,00

Dz. 852 rozdz. 85295 § 4300 100,00

___________

17 870,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4758 1 390,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4759 85,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4308 9,43

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4309 0,57

___________

1 485,00

§2. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę: 54 005,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 34 650,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110/Z 8 070,00

Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 5 000,00

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4040 1 000,00

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4260 1 000,00

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4740 2 800,00

____________

17 870,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4218 1 390,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4219 85,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4418 9,43

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4419 0,57

____________

1 485,00

§3.. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jakubcewicz 10-12-2009 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Jakubcewicz 10-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-12-2009 12:17