herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XLI/336/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.


Uchwała Nr XLI/336/2009
Rady Gminy Karnice
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)


Rada Gminy Karnice u c h w a l a, co następuje :


§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Piotra Szulty na działalność Wójta Gminy Karnice w zakresie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokalu użytkowego.


§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 04-01-2010 15:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2010 15:31