herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji nr 7/2009 z 22.12.2009 r. o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinnku Lędzin - Cerkwica na dzialkach nr : 217.225/63,228,229 obręb Karnice, gmina Karnice 2010-12-30 12:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu postanowień uzgadniających lokalizację inwestycji celu publicznego 2010-12-22 11:42
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publizcnego 2010-12-17 09:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawiedecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-12-06 16:51
Postanowienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : Przebudowa skrzyżowania droogi wojewódzkiej nr 102 z drogą powiatową w miejscowości Konarzewo" 2010-12-06 10:34
Postanowienie o sprostowaniu obwieszczenia NR PP-7331/48-11/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. 2010-12-01 14:07
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publizcnego 2010-11-26 13:57
Postanowienie w sprawie "Budowa Elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie Gminy Karnice" 2010-11-24 10:55
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Karnicach z dnia 8 listopada 2010 r. o nieprzeprowadzaniu głosowania w okręgu nr 2 2010-11-08 14:33
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KARNICACH z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Karnice zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-05 14:04
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Karnicach z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Karnice w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-05 14:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-11-05 13:45
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-10-21 14:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-10-08 14:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-09-30 09:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-09-28 10:03
Obwieszczenie o podziale na okręgi wyborcze i liczbie wybieranych radnych 2010-09-21 13:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsiewzięcia pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 102 z drogą powiatową w m. Konarzewo" 2010-08-18 13:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-08-16 12:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 2010-07-30 13:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 2010-07-21 12:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-07-14 12:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-07-02 12:10
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia linii relacji Niechorze-Trzebiatów 2010-06-28 09:53
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lędzin, Skrobotowo oraz kanalizacji sanitarnej tłoczonej wraz przepompowniami ścieków między miejscowościami Lędzin-Skrobotowo-Karnice wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Karnice. 2010-06-28 09:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-06-21 14:37
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP 2010-05-21 14:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-05-17 12:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-05-11 13:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-05-11 13:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa odcinka linii 110kV relacji Niechorze-Trzebiatów na linię II-torową na odcinku od stacji 110/15 kV Niechorze od miejsca rozgałęzienia w kierunku SN/110 KV Skrobotowo 2010-05-11 12:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu postanowień uzgadniajacych decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-05-04 07:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu postanowień uzgadniających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-04-23 08:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydaniu postanowień uzgadniających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-04-22 10:25
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowa farmy wiatrowej pod nazwą ?Farma Wiatrowa Karnice II? wraz z infrastrukturą towarzyszaca na terenie gmin Karnice ?obręb Czaplin Mały,Czaplin Wielki,Cerkwica,Kusin, Drodowo 2010-04-15 12:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-04-08 12:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu loklaizcji inwestycji celu publicznego 2010-03-22 15:19
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadaniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-03-19 13:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej loklaizację inwestycji celu publicznego 2010-03-09 13:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej loklaizację inwestycji celu publicznego 2010-02-26 14:31
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-02-18 08:54
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-02-10 11:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adminstarcayjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-01-12 08:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adminstarcayjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-01-12 08:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adminstarcayjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-01-12 08:48