herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XLVIII/372/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie zobowiązująca Gminę Karnice do realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie placu zabaw w Skrobotowie, obręb Lędzin 2010-07-19 13:39
Uchwała Nr XLVIII/371/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie zobowiązująca Gminę Karnice do realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepompowni ścieków w Mojszewie 2010-07-19 13:39
Uchwała Nr XLVIII/370/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 2010-07-19 13:38
Uchwała Nr XLVIII/369/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 2010-07-19 13:38
Uchwała Nr XLVIII/368/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice. 2010-07-19 13:38
Uchwała Nr XLVIII/367/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. 2010-07-19 13:37
Uchwała Nr XLVIII/366/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2010 rok 2010-07-19 13:36
Uchwała Nr XLVIII/365/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010 rok 2010-07-19 13:35