herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr L/386/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 6 października 2010 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach. 2010-12-09 11:42
Uchwała Nr L/385/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 6 października 2010 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Karnicach 2010-10-26 11:24
Uchwała Nr L/384/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 6 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lędzin, gmina Karnice, na okres 10 lat. 2010-10-26 09:52
Uchwała Nr L/383/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 6 października 2010 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 2010-10-26 09:51
Uchwała Nr L/382/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 6 października 2010 roku w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pogorzelica w gminie Karnice 2010-10-26 09:50
Uchwała Nr L/381/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 6 października 2010 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVI/304/2009 2010-10-26 09:48
Uchwała Nr L/380/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 6 października 2010 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w formie zakupu posiłków 2010-10-26 09:46
Uchwała Nr L/379/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 6 października 2010 roku w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickich na remont zabytków 2010-10-26 09:44
Uchwała Nr L/378/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 6 października 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2010-10-26 09:41
Uchwała Nr L/377/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 6 października 2010 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010 rok 2010-10-26 09:41
Uchwała Nr L/376/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 6 października 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2010-10-26 09:42