herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr LII/398/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 10 listopada 2010 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Karnice, gmina Karnice


Uchwała Nr LII/398/2010

Rady Gminy Karnice

z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Karnice, gmina Karnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002, nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203; Dz. U. z 2005 r. nr 172 poz. 1441, Dz. U. nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. nr 17 poz. 128) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§1

1.Wyraża się zgodę na dzierżawę na okres 30 lat z Park Wieloryba S.C. Klaudiusz Golos Marek Popławski nieruchomości stanowiących własność Gminy Karnice, oznaczonych numerami działek 71/3, 71/4 i 71/5 o łącznej pow. 8,3786 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Karnice.

2.Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek opisanych w pkt 1.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 18-11-2010 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Stankiewicz 18-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2010 09:07