Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie o sprostowaniu obwieszczenia NR PP-7331/48-11/2010 z dnia 26 listopada 2010 r.


Karnice, dnia 30.11.2010 r.

PP-7331/48-12/2010 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zmianami,

 

postanawiam 

sprostować z urzędu omyłkę w obwieszczeniu znak Nr PP-7331/48-11/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w ten sposób, że w miejsce wpisanego rodzaju inwestycji: rozbudowie sieci elektroenergetycznej - budowa przyłączy, linia NN 0,4 kV i złącz kablowych oraz likwidacja istniejącej przyłączy napowietrznych na działkach nr 98, 97/4, 140dr, 97/1 położonych w obrębie geodezyjnym Karnice winno być przebudowie istniejącej linii 110kV relacji Niechorze-Trzebiatów na linię II-torową na odcinku od stacji 110/15kV Niechorze do słupa nr 56 - odejście liniowe w kierunku stacji SN/110kV Skrobotowo
na działkach: nr 1/1 położonej w obrębie Czaplin Mały; nr 197, 198, 199, 208 położonych
w obrębie Drozdowo; nr 218, 217, 38/5, 215, 214, 130, 129, 143, 128, 127/2, 127/1, 126/2, 175, 125, 118/1, 118/2, 117/2, 146, 85, 33/28, 154, 84/2, 33/64, 235/1, 235/4, 235/3, 82/5, 81/4, 78/3, 79, 78/4, 81/1 położonych w obrębie Lędzin; nr 848, 234, 251, 236, 107, 194, 116, 115, 183, 113, 181, 114/8, 114/9, 114/7, 114/6, 114/28, 114/5, 114/1, 114/4, 114/3, 16, 15, 14 położonych w obrębie Niechorze.

Uzasadnienie

 

W wydanym przez Wójta Gminy Karnice obwieszczeniu znak PP-7331/48-11/2010
z dnia 26 listopada 2010 r. o wydaniu postanowień uzgadniających lokalizację inwestycji celu publicznego wymienione postanowienia: Postanowienie Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Nr Mu-5013/EGY/495/10/MS z dnia 29.10.2010 roku; Postanowienie Starostwa Powiatowego w Gryficach - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Nr RLiOŚ.6019-314/2010 z dnia 17.11.2010 roku; Postanowienie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Nr ZZDW-I/BL/407/DW/228/2010 z dnia 09.11.2010 roku i Postanowienie Zarządu Powiatu
w Gryficach Nr 510/207/2010 z dnia 09.11.2010 roku oraz znak postępowania
PP-7331/48/2010 dotyczą postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii 110kV relacji Niechorze-Trzebiatów na linię II-torową na odcinku od stacji 110/15kV Niechorze do słupa nr 56 - odejście liniowe w kierunku stacji SN/110kV Skrobotowo
na działkach: nr 1/1 położonej w obrębie Czaplin Mały; nr 197, 198, 199, 208 położonych
w obrębie Drozdowo; nr 218, 217, 38/5, 215, 214, 130, 129, 143, 128, 127/2, 127/1, 126/2, 175, 125, 118/1, 118/2, 117/2, 146, 85, 33/28, 154, 84/2, 33/64, 235/1, 235/4, 235/3, 82/5, 81/4, 78/3, 79, 78/4, 81/1 położonych w obrębie Lędzin; nr 848, 234, 251, 236, 107, 194, 116, 115, 183, 113, 181, 114/8, 114/9, 114/7, 114/6, 114/28, 114/5, 114/1, 114/4, 114/3, 16, 15, 14 położonych w obrębie Niechorze.

Zgodnie z art. 113 § 1 kpa organ administracji publicznej może z urzędu
lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe
oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

         W związku z tym, że omyłka organu miała cechy oczywistego błędu określonego w art. 113 § 1 kpa (wymienione postanowienia dotyczą innego rodzaju inwestycji aniżeli wymieniony rodzaj inwestycji w obwieszczeniu Nr PP-7331/48-11/2010 z dnia 26 listopada 2010 r.) orzeczono jak w sentencji.

              Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, za pośrednictwem Wójta Gminy Karnice, w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Enea Operator Sp. z o.o. za pośrednictwem SAG ELBUD Gdańsk Holding S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk

2. Strony postępowania wg rozdzielnika załączonego w aktach sprawy

3. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Bogdański 01-12-2010 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Bogdański 30-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 01-12-2010 14:07