herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-12-07 13:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-11-28 13:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-11-25 09:58
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-11-14 13:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-09-28 12:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-09-15 12:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-09-13 14:04
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-09-02 10:08
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cerkwica 2011-08-09 08:35
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-08-05 11:28
Postanowienie podejmujące postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej-budowa przyłączy, linii 0,4 kV i złącz kablowych na działkach nr 25/3, 25/11, 26/3, 26/1, 26/4, 22/3, 22/2, 22/1 w obrębie geodezyjnym Lędzin 2011-08-05 09:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-07-14 12:45
Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn ?Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cerkwica? 2011-06-28 10:28
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie gm. Karnice na działce nr 274 położonej w Zapolu obręb Paprotno. 2011-06-28 10:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wykonanie otworu rozpoznawczego na studnię na działce nr 10 obręb Czaplin Wielki 2011-06-21 08:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-05-27 07:55
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach p.n. "Park morski" 2011-05-26 07:32
Obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu postanowień uzgadnaijących lokalizację inwestycji celu publicznego 2011-05-13 14:14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cerkwica. 2011-04-27 12:29
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-04-21 14:36
Obwieszczenie w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ?budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lędzin, Skrobotowo oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej warz z przepompowniami ścieków między miejscowościami Lędzin- Skrobotowo-Karnice wraz z rozbudowa oczyszczalni ścieków w m Karnice? w sprawie nałożenia obowiązku wykonania rapostu 2011-04-21 11:38
Obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu postanowień uzgadnaijących lokalizację inwestycji celu publicznego 2011-04-21 11:22
obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu o charakterze Parku Morskiego z funkcją edukacyjno-rekreacyjną z możliwością zabudowy na potrzeby parku 2011-04-11 15:58
Obwieszczeniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-04-11 12:27
Obwieszczeniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-03-17 11:01
obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 102 z droga powiatową w m. Konarzewo" 2011-03-09 14:16
Informacja dot. IX konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" w kategorii podmiotów prowadzących indywidualną działalność rolniczą 2011-02-21 11:13
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych 2011-02-15 09:19
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KARNICACH z dnia 14 lutego 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Karnice zarządzonych na dzień 13 marca 2011 r. 2011-02-15 09:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-02-14 14:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-02-09 13:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań dla przedsiewzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu o charakterze parku morskiego z funkcją edukacyjno-rekreacyjną z możliwości zabudowy na potrzeby parku". 2011-01-31 09:37
Obwieszczenie- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 102 z drogą powiatową w m. Konarzewo 2011-01-19 08:13
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-01-18 13:25
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-01-14 07:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-01-12 08:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-01-14 07:10