herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wyniki wyborów 2011-03-14 14:37
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW w dniu głosowania 2011-03-07 11:05
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KARNICACH z dnia 14 lutego 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Karnice zarządzonych na dzień 13 marca 2011 r. 2011-02-15 09:17
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych 2011-02-15 09:19
Uchwała Nr 4/2011 GKW w Karnicach w sprawie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2011-02-15 09:13
Uchwała Nr 3/2011 GKK w Karnicach w sprawie ustalenia treści i zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 2011-02-15 09:09
Uchwała Nr 2/2011 GKW w Karnicach w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Karnice, zarządzonych na dzień 13 marca 2011 r. 2011-02-15 09:08
Uchwała Nr 1/2011 GKW w Karnicach w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy Gminnej Komisji Wyborczej w Karnicach 2011-02-15 09:16
Zgłaszanie list kandydatów - druki do pobrania 2011-02-09 15:03
Zgłoszenie kandydata do Obwodowej Komisji Wyborczej 2011-02-09 15:03
Obwieszczenie o granicach, numerze okręgu i liczbie radnych wybieranych w wyborach uzupełniających 2011-01-19 07:29
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o terminie wyborów uzupełniających w Gminie Karnice 2011-01-17 20:10
Kalendarz wyborczy 2011-01-17 20:12
Gminna Komisja Wyborcza - KATALOG -
Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniajacych 2011-01-18 09:54