herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2011. 2011-02-11 08:53
Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2011. 2011-02-11 08:53
Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2011. 2011-02-11 08:52
Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na rok 2011 2011-02-11 08:52
Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-02-11 08:52
Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2011-2024 2011-02-11 08:51
Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie utworzenia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Karnicach 2011-02-11 08:51
Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Karnice 2011-02-11 08:51
Uchwała Nr IV/27/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice. 2011-02-11 08:50
Uchwała Nr IV/28/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Karnice do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. 2011-02-11 08:50