herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr V/43/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie odmowy uchylenia uchwały Nr XXXIII/287/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/227/2006 Rady Gminy Karnice z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice. 2011-03-30 08:15
Uchwała Nr V/42/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na okres kadencji 2010-2014. 2011-03-30 08:15
Uchwała Nr V/41/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice na okres kadencji 2010-2014. 2011-03-30 08:14
Uchwała Nr V/40/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie wyznaczenia Delegata reprezentującego Gminę Karnice do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2011-03-30 08:14
Uchwała Nr V/39/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości. 2011-03-30 08:13
Uchwała Nr V/38/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach. 2011-03-30 08:12
Uchwała Nr V/37/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych zasad jego funkcjonowania. 2011-03-30 08:12
Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013. 2011-03-30 08:10
Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. 2011-03-30 08:09
Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Gryfickiego. 2011-03-30 08:08
Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 2011-03-30 08:08
Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 2011-03-30 08:07
Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-03-30 08:06
Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2011-03-30 08:06
Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zmiany w uchwale Nr I/5/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Karnice na okres kadencji 2010-2014 2011-03-30 08:05