herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr IX/100/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Cerkwica na lata 2010-2017 2011-12-07 13:39
Uchwała Nr IX/99/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Karnice Nr VII/58/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice 2011-11-07 07:52
Uchwała Nr IX/98/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów 2011-11-07 08:01
Uchwała Nr IX/97/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian statutu Celowego Związku Gmin R- XXI z siedzibą w Nowogardzie 2011-11-07 07:45
Uchwała Nr IX/96/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2011 roku w sprawie współdziałania miedzy jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0101Z Karnice ? Śliwin. Etap I odc. Karnice- Ninikowo wraz z przejściem przez miejscowość, o łącznej długości 3,0 km? 2011-11-07 07:44
Uchwała Nr IX/95/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2011 roku w sprawie nadania nazw ulic we wsi Pogorzelica w gminie Karnice 2011-11-07 07:49
Uchwała Nr IX/94/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 2011-11-07 07:43
Uchwała Nr IX/93/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2011-11-07 07:42
Uchwała Nr IX/92/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2011-11-07 07:42
Uchwała Nr IX/91/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Paprotno, gmina Karnice, na okres 10 lat. 2011-11-07 07:41
Uchwała Nr IX/90/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice przyjętego uchwałą nr XXXVI/179/2005 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2005 roku 2011-11-07 08:06
Uchwała Nr IX/89/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice przyjętego uchwała nr XXXII/236/2001 Rady Gminy w Karnicach z dnia 20 grudnia 2001 r 2011-11-07 08:10
Uchwała Nr IX/88/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. ,,Cerkwica? 2011-11-07 07:38
Uchwała Nr IX/87/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2011 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z. o .o. w Goleniowie 2011-11-07 07:28
Uchwała Nr IX/86/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2011 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryficach 2011-11-07 07:26
Uchwała Nr IX/85/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2011 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2011-2024 2011-12-05 07:46
Uchwała Nr IX/84/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2011-11-07 07:20
Uchwała Nr IX/83/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-11-07 07:12
Uchwała Nr IX/82/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-11-07 07:10