herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Informacja o współfinansowaniu inwestycji - zakup i montaż oczyszczalni przydomowych, budowa przyłącza do sieci kanalizacyjnej, demontaż szamb.

Karnice, 2011.12.09

 

- Wszystkie Sołectwa z terenu Gminy Karnice -

 

Urząd Gminy Karnice informuje, że Bank Spółdzielczy w Gryficach wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie współfinansuje inwestycje: zakup i montaż oczyszczalni przydomowych, budowa przyłącza do sieci kanalizacyjnej, demontaż szamb - prowadzonych przez osoby fizyczne.

Bank Spółdzielczy udziela kredytu na w/w inwestycje, które po rozliczeniu są w 40 % są refundowane ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Warunkiem dokonania przez Fundusz spłaty, o której mowa wyżej, jest miedzy innymi potwierdzenie wykonania przez kredytobiorcę zadania:

  1. w przypadku wybudowania przyłącza kanalizacji sanitarnej - udokumentowanie zakończenia inwestycji protokołem potwierdzającym włączenie się do sieci, uzgodnionym z właścicielem sieci, zawierającym dane o długości przyłącza w metrach bieżących i potwierdzonym protokołem po wykonaniu inwestycji,
  2. w przypadku wybudowania oczyszczalni ścieków udokumentowane protokółem uzgodnionym z organem gminy właściwym dla lokalizacji nieruchomości, zawierającym dane o przepustowości w m?/d i potwierdzonym po wykonaniu inwestycji,
  3. likwidacji przydomowego szamba udokumentowane protokołem uzgodnionym z organem gminy właściwym dla lokalizacji nieruchomości, zawierającym informacje o kubaturze likwidowanego szamba i potwierdzonym po wykonaniu inwestycji.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 13-12-2011 07:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Bień 13-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Marek Brej 13-12-2011 07:10