herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr X/121/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2011-12-15 07:47
Uchwała Nr X/120/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Trzeszyn. 2011-12-15 07:46
Uchwała Nr X/119/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Paprotno. 2011-12-15 07:46
Uchwała Nr X/118/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Ninikowo. 2011-12-15 07:45
Uchwała Nr X/117/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Lędzin. 2011-12-15 07:45
Uchwała Nr X/116/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Dreżewo. 2011-12-15 07:44
Uchwała Nr X/115/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Czaplin Wielki. 2011-12-15 07:43
Uchwała Nr X/114/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Ciećmierz. 2011-12-15 07:43
Uchwała Nr X/113/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Cerkwica. 2011-12-15 07:42
Uchwała Nr X/112/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały nr XLIX/375/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice. 2011-12-15 07:41
Uchwała Nr X/111/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Jana Bebkiewicz kwestionującego ustalenia uchwały nr XVII/140/2007 Rady Gminy Karnice z dnia 18 grudnia 2007 roku. 2011-12-15 07:40
Uchwała Nr X/110/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku 2011-12-15 07:38
Uchwała Nr X/109/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2011 rok 2011-12-15 07:36
Uchwała Nr X/108/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-12-15 07:35
Uchwała Nr X/107/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-12-15 07:34
Uchwała Nr X/106/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2011-12-19 09:55
Uchwała Nr X/105/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej 2011-12-15 07:29
Uchwała Nr X/104/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2011-12-15 07:28
Uchwała Nr X/103/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej, określenia zasad jej pobierania i wprowadzenia zwolnień 2011-12-15 07:27
Uchwała Nr X/102/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową 2011-12-15 07:24
Uchwała Nr X/101/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2011-12-19 10:28