Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Karnice, dnia 25.09.2012 r.

Nasz znak: BID.6220.2.15.2012

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KARNICE

z dnia 25 września 2012 r.

 

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 9, art. 38 i art. 85 ust. 3, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

  • z a w i a d a m i a  s i ę o s o b y  z a i n t e r e s o w a n e i p o d a j e d o
    p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i i n f o r m a c j ę
    , ż e:

na wniosek Pana Marka Benedykcińskiego - EKO-PROJEKT z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 291A działającego z upoważnienia Inwestora Pana Adama Musiała Wójt Gminy Karnice dnia 25 września 2012 r. wydał decyzję o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków inwentarskich pod hodowlę brojlera kurzego na działce oznacz. nr geod. 7/18 w obrębie ewidencyjnym Mojszewo, w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice.

Zawiadamiam jednocześnie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Pana Marka Benedykcińskiego - EKO-PROJEKT z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 291A działającego z upoważnienia Inwestora Pana Adama Musiała o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków inwentarskich pod hodowlę brojlera kurzego na działce oznacz. nr geod. 7/18 w obrębie ewidencyjnym Mojszewo, w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice i decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków inwentarskich pod hodowlę brojlera kurzego na działce oznacz. nr geod. 7/18 w obrębie ewidencyjnym Mojszewo, w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice.

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w Urzędzie Gminy w Karnicach, ul. 11-go Marca 7, pok. nr 8 (I piętro) w godz. 900 - 1300.

 

Wójt Gminy Karnice

 

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Bogdański 25-09-2012 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Radosław Bogdański 25-09-2012 13:59