herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-12-11 14:35
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 2013-12-04 14:34
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice o nazwie "Pogorzelica" 2013-11-27 14:06
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniajacych i o zakończeniu postępowania administracyjnego 2013-11-27 14:03
Obwieszczenie dla zainteresowanych o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego. 2013-11-13 07:12
Obwieszczenie dla stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego. 2013-11-13 07:09
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego 2013-11-06 14:47
Obwieszczenie dla osób zainteresowanych o wydanej decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków inwentarskich pod hodowlę brojlera kurzego na działce oznacz. nr geod. 7/18 w obrębie ewidencyjnym Mojszewo, w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice. 2013-10-29 09:01
Obwieszczenie dla stron postępowania o wydanej decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków inwentarskich pod hodowlę brojlera kurzego na działce oznacz. nr geod. 7/18 w obrębie ewidencyjnym Mojszewo, w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice. 2013-10-29 08:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-10-21 13:14
Obwieszczenie o wystapieniu do organów opiniujących celem określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3102Z Etap I Pustkowo - Dreżewo; Etap II - od miejscowości Karnice (ul. Szkolna) do m. Dreżewo. 2013-10-17 07:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 2013-10-10 11:59
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. "Kusin" dla obszaru wsi Kusin 2013-10-09 07:43
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. "Czaplice" dla obszaru wsi Czaplice 2013-10-09 07:42
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. "Cerkwica" dla obszaru obejmującego teren w msc. Cerkwica 2013-10-09 07:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3102Z: Etap I Pustkowo ? Dreżewo; Etap II ? od miejscowości Karnice (ul. Szkolna) do m. Dreżewo. 2013-09-27 14:41
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 2013-09-27 13:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wystapieniu do organów opiniujących celem wyrażenia opinii dot. warunków realizacji przedsięwzięcia w związku z przedłożonym przez Wnioskodawcę raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego. 2013-09-25 14:44
Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego. 2013-09-25 14:42
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniajacych i o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-09-25 11:33
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniajacych i o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-09-12 10:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydanym Postanowieniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej KARNICE NOWE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach oznacz. nr geod. 206, 207/1, 531/2, 132/3, 132/4 i 185 w obrębie Paprotno, 590 w obrębie Modlimowo oraz 4/18 w obrębie Gościmierz, gm. Karnice. 2013-09-10 13:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 2013-09-09 13:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji uchylającej decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego 2013-09-09 13:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko 2013-09-04 11:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice o wydanym Postanowieniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego. 2013-09-02 13:12
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2013-09-05 12:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-08-21 13:54
Obwieszczenie o wydaniu postonowień uzgadniajacych i o zakończeniu 2013-08-21 13:28
Obwieszczenie o zmianie zakresu inwestycji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej KARNICE NOWE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach oznacz. nr geod. 206, 207/1, 531/2, 132/3, 132/4 i 185 w obrębie Paprotno, 590 w obrębie Modlimowo oraz 4/18 w obrębie Gościmierz, gm. Karnice 2013-08-13 14:16
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących celem określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego 2013-08-05 07:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 2013-07-31 10:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-07-31 09:03
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego. 2013-07-29 10:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej KARNICE NOWE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach oznacz. nr geod. 206, 207/1, 531/2, 132/3, 132/4, 133 i 185 w obrębie Paprotno, 590 i 145 w obrębie Modlimowo oraz 4/18 w obrębie Gościmierz, gm. Karnice. 2013-07-23 13:59
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i zakończeniu postępowania 2013-07-16 13:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice w sprawie wydania decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie gminy Karnice planowanej do realizacji w miejscowości Zapole na działce oznacz. nr geod. 274 obręb Paprotno 2013-07-10 10:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2013-06-28 09:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu złomu stalowego oraz kolorowego, segregacji i cięcia złomu dużego gabarytu planowanego do realizacji na działce oznacz. nr geod 117 w Karnicach w obrębie Karnice 2013-06-27 10:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-06-07 14:59
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali oraz budynków gospodarczych, produkcyjnych w rolno-rybackim gospodarstwie hodowlanym na terenie dz. nr 5, obręb Dreżewo. 2013-05-24 11:12
Wójta Gminy Karnice o wydaniu decyzji o odmowie uchylenia decyzji Wójta Gminy Karnice znak: PP.7331.48.23.10.2011 z dnia 05.01.2012 r. w sprawie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 2013-05-15 09:09
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych wraz infrastrukturą towarzyszącą FW Niedysz w gminie Karnice 2013-05-08 08:37
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali oraz budynków gospodarczych, produkcyjnych w rolno-rybackim gospodarstwie hodowlanym na terenie dz. nr 5, obręb Dreżewo 2013-05-08 07:25
Obwieszczenie dla zainteresowanych o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków inwentarskich pod hodowlę brojlera kurzego na działce oznacz. nr geod. 7/18 w obrębie ewidencyjnym Mojszewo, w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice 2013-05-07 09:20
Obwieszczenie dla stron o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków inwentarskich pod hodowlę brojlera kurzego na działce oznacz. nr geod. 7/18 w obrębie ewidencyjnym Mojszewo, w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice 2013-05-07 09:20
Obwieszczenie o zakończeniu wznowionego postępowania w sprawie wydanej ostatecznej decyzji z dnia 5 stycznia 2012 r. nie uchylającej decyzji nr 48/10 z dnia 09.02.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-04-26 11:09
Ponowne obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARNICE PN. KARNICE NOWE" 2013-04-25 10:28
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARNICE PN. KARNICE NOWE" 2013-04-18 08:50
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie gminy Karnice planowanej do realizacji w miejscowości Zapole na działce oznacz. nr geod. 274 w obrębie Paprotno. 2013-04-04 10:26
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków inwentarskich pod hodowlę brojlera kurzego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 7/18 w obrębie Mojszewo, w miejscowości Mojszewo gmina Karnice 2013-04-04 10:25
Obwieszczenie o wszczęciu wstępnego postępowania administracyjnego w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wydanej ostatecznej decyzji z dnia 5 stycznia 2012 r. nie uchylającej decyzji nr 48/10 z dnia 09.02.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-04-03 12:06
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. ?Cerkwica? . 2013-03-14 15:07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-03-13 13:57
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. "Czaplice" 2013-03-04 07:27
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. "Kusin" 2013-03-04 07:27
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i zakończeniu postępowania 2013-02-26 09:28
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków inwentarskich pod hodowlę brojlera 2013-02-13 09:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-02-06 09:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-01-29 11:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Skrobotowo i Karnice oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami ścieków między miejscowościami Skrobotowo-Karnice 2013-01-14 14:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Skrobotowo i Karnice oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami ścieków między miejscowościami Skrobotowo-Karnice 2013-01-14 14:15
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i mateiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami ścieków między miejscowościami Skrobotowo-Karnice. 2013-01-14 14:11