herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Karnice, dnia 29.01.2013 r.

GP.6733.1.1.2013

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm.) oraz w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu w dniu 21 stycznia 2013 r. na wniosek Pracowni Projektowej „PROGAZ-PP” s.c., P. Petrus i A. Potiechin, ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin, działającej z pełnomocnictwa Gminy Karnice z siedzibą w Karnicach, przy ul. 11 Marca 7 - postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowościach Skrobotowo, Karnice oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami ścieków między miejscowościami Skrobotowo-Karnice na działkach nr 8/1, 202, 5/4, 5/5, 5/6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/19, 7/20, 7/21, 7/23, 7/24, 7/25, 7/27, 7/29, 7/30, 7/31, 7/32, 7/33, 7/34, 7/36, 7/37, 7/38, 7/39, 7/43, 7/44, 7/45, 7/50, 7/51, 7/53, 7/55, 7/56, 7/57, 7/58, 7/59, 7/63, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/23, 9/24, 9/25, 9/27, 9/28, 9/33, 9/34, 9/35, 9/37, 9/38, 9/39, 9/42, 9/43, 9/44, 9/46, 9/47, 9/48, 9/49, 9/50, 9/51, 9/52, 9/53, 9/54, 9/64, 9/66, 9/67, 9/68, 9/69, 9/70, 9/71, 9/72, 9/73, 9/74, 9/75, 9/76, 9/115, 9/117, 205/1, 205/2, 233/2 położonych w obrębie geodezyjnym Lędzin; na działkach nr 46/1, 46/2, 47/5, 47/11, 154, 196/2, 196/3, 197, 221/1, 235, 236, 237/1, 237/3, 237/4, 238/3, 238/4, 238/5, 311, 312, 313, 314, 315, 316 położonych w obrębie geodezyjnym Karnice.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zawiadomienie w związku z przywołanymi na wstępie przepisami k.p.a. uznaje się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Bogdański 29-01-2013 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Bogdański 29-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2013 11:46