herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXI/244/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2013 2013-04-09 09:30
Uchwała Nr XXI/243/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2013 2013-04-09 09:28
Uchwała Nr XXI/242/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013 2013-04-09 09:28
Uchwała Nr XXI/241/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2013 2013-04-09 09:26
Uchwała Nr XXI/240/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej Rady Gminy Karnice 2013-04-09 09:25
Uchwała Nr XXI/239/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Statutowej Rady Gminy Karnice 2013-04-09 09:25
Uchwała Nr XXI/238/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach 2013-04-09 09:24
Uchwała Nr XXI/237/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla obszaru obejmującego tereny w części obrębu Dreżewo o nazwie ?Plan Dreżewo? 2013-04-09 09:22
Uchwała Nr XXI/236/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości 2013-04-09 09:21
Uchwała Nr XXI/235/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przeniesienia własności nieruchomości 2013-04-09 09:21
Uchwała Nr XXI/234/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 2013-04-09 09:20
Uchwała Nr XXI/233/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2013-04-09 09:20
Uchwała Nr XXI/232/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-04-09 09:19
Uchwała Nr XXI/231/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2013-04-09 09:18
Uchwała Nr XXI/230/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok 2013-04-09 09:17
Uchwała Nr XXI/229/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2012-2024 2013-04-09 09:16
Uchwała Nr XXI/228/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2013 rok 2013-04-09 09:15
Uchwała Nr XXI/227/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2013 rok 2013-04-09 09:14
Uchwała Nr XXI/226/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2013-04-09 09:13
Uchwała Nr XXI/225/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2013-04-09 09:13
Uchwała Nr XXI/224/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2013-04-09 09:12
Uchwała Nr XXI/223/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2013-04-09 09:08