herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XVIII/216/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2012 rok - wysłano do RIO. 2013-11-19 08:55
Uchwała Nr XVIII/215/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Karnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2013-11-19 08:55
Uchwała Nr XVIII/214/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2013-11-19 08:58
Uchwała Nr XVIII/213/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-11-19 08:58
Uchwała Nr XVIII/212/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. 2013-11-19 08:58
Uchwała Nr XVIII/211/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców. 2013-11-19 09:00
Uchwała Nr XVIII/210/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-11-19 09:00
Uchwała Nr XVIII/209/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 2013-11-19 08:59
Uchwała Nr XVIII/208/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-11-19 08:59
Uchwała Nr XVIII/207/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2013 - 2024 - wysłano do RIO. 2013-11-19 08:59
Uchwała Nr XVIII/206/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karnice na rok 2013 - wysłano do RIO. 2013-11-19 09:00
Uchwała Nr XVIII/205/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2012 rok - wysłano do RIO. 2013-11-19 09:01
Uchwała Nr XVIII/204/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2012- 2024 - wysłano do RIO. 2013-11-19 09:02
Uchwała Nr XVIII/203/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2012 rok - wysłano do RIO. 2013-11-19 09:02