herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARNICE PN. KARNICE NOWE"


 

Karnice, dnia 18.04.2013 r.

GP.6720.2.2012.2013

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany „STUDIUM UWARUN­KO­WAŃ I KIERU­N­KÓW

ZAGOSPODA­ROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARNICE pn. Karnice Nowe

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „STUDIUM UWARUN­KO­WAŃ I KIERU­N­KÓW ZAGOSPODA­ROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARNICE pn. Karnice nowewraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 kwietnia do 20 maja 2013r. w Urzędzie Gminy pok. nr 8 w godz. od 8:00 do 14:00.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany „STUDIUM UWARUN­KO­WAŃ I KIERU­N­KÓW ZAGOSPODA­ROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARNICE pn. Karnice nowe” oraz w prognozie, odbędzie się w dniu 17 maja 2013r. o godz. 1100 w sali sesyjnej Rady Gminy Karnice, przy ul. Osiedlowej 18.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany w studium.

Uwagi należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice lub elektronicznie na adres e-mail: zp_pp@karnice.pl do Wójta Gminy Karnice z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2013 r.

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Bogdański 18-04-2013 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Bogdański 18-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Radosław Bogdański 18-04-2013 08:50