herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę w okresie wakacji 2014-2017 nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach - z przeznaczeniem na kolonie letnie


Wójt Gminy Karnice

ogłasza

ustny przetarg nieograniczony
na oddanie w dzi
erżawę w okresie wakacji 2014 - 2017
nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą
Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach - z przeznaczeniem na kolonie letnie

Warunki przetargu:

Do wydzierżawienia: 13 sal lekcyjnych + pomieszczenia dodatkowe: stołówka, kuchnia, hala sportowa wraz z szatniami i natryskami + 4 pomieszczenia dodatkowe, sala komputerowa.

Termin dzierżawy nieruchomości: w okresie letniej przerwy wakacyjnej obowiązującej w szkołach w latach 2014, 2015, 2016 i 2017- z przeznaczeniem na kolonie letnie.

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30.000,00 zł plus 23% podatek VAT.

Czynsz dzierżawny nie zawiera w sobie opłaty za media: energię elektryczną, wodę ciepłą i zimną, gaz oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3.000,00 zł, które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Karnice Bank Spółdzielczy nr 95 9376 0001 0010 5239 2005 0028, w terminie do dnia 25 czerwca 2013r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

W przetargu mogą brać udział:

- osoby fizyczne - winny okazać dowód tożsamości,
- osoby prawne - winny posiadać wypis z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej.

Osoby biorące udział w przetargu winny okazać w dniu przetargu dowód osobisty oraz potwierdzenie wpłaty wadium.

Postąpienie stawki wywoławczej wynosi 300,00 zł..

Wylicytowany czynsz dzierżawny + podatek VAT 23% płatny jest w następujących ratach:

- 31 maja 10% całości najmu

- 30 czerwca 30 % całości najmu

- 31 lipca 30% całości najmu

- 20 sierpnia 30 % całości najmu

Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013r o godz. 10.00

w Urzędzie Gminy w Karnicach pokój nr 11

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości.


Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Karnice (pok. Nr 8) oraz pod numerem telefonu 091 38 77 224.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Strojek 29-05-2013 08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Strojek 29-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 29-05-2013 08:29