herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2013 r.


Zarządzenie Nr 19/2013

Wójta Gminy Karnice

z dnia 31 maja 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2013 r.

Na podstawie art. 257 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 pkt 1

Uchwały Rady Gminy Karnice Nr XVIII/206/2012 z 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę: 92 010,00

UG Karnice

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4210 Z 1 000,00

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 10 000,00

Dz. 700 rozdz. 70004 § 4210 18 000,00

Dz. 710 rozdz. 71014 § 4300 3 500,00

Dz. 710 rozdz. 71035 § 4170 500,00

4 000,00

Dz. 750 rozdz. 75011 § 4040 10,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 3110 10 000,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4610 2 000,00

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4430 500,00

Dz. 750 rozdz. 75095 § 4430 4 200,00

16 710,00

Dz. 851 rozdz. 85195 § 4210 500,00

Dz. 900 rozdz. 90013 § 4210 200,00

Dz. 900 rozdz. 90013 § 4300 7 000,00

Dz. 900 rozdz. 90015 § 4580 1 000,00

8 200,00

Dz. 926 rozdz. 92605 § 4230 100,00

ZSP Karnice

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 2 250,00

Dz. 801 rozdz. 80103 § 4410 200,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 3110 5 000,00

7 450,00

PSP Cerkwica

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 250,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4570 1 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4580 1 000,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4040 1 360,00

3 610,00

OPS Karnice

Dz. 852 rozdz. 85202 § 4580 100,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4610 30,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 Z 20 000,00

Dz. 852 rozdz. 85215 § 4300 300,00

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4040 1 900,00

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4570 10,00

Dz. 852 rozdz. 85228 § 4300 100,00

22 440,00

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę: 92 010,00

UG Karnice

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 Z 1 000,00

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 6 000,00

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 4 000,00

10 000,00

Dz. 700 rozdz. 70004 § 4260 6 100,00

Dz. 700 rozdz. 70095 § 4210 7 000,00

Dz. 700 rozdz. 70095 § 4270 4 900,00

18 000,00

Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 4 000,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 10 000,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 6 710,00

16 710,00

Dz. 851 rozdz. 85195 § 4260 500,00

Dz. 900 rozdz. 90003 § 4210 2 000,00

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 6 200,00

8 200,00

Dz. 926 rozdz. 92605 § 4280 100,00

ZSP Karnice

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 2 250,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4410 200,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 5 000,00

7 450,00

PSP Cerkwica

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 2 250,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 1 360,00

3 610,00

OPS Karnice

Dz. 852 rozdz. 85202 § 4580 100,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 Z 20 000,00

Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 300,00

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 2 040,00

22 440,00

§ 3. Po dokonanych zmianach w § 1- 2 plan budżetu zamyka się :

dochodami 13 854 266,85

wydatkami 13 205 320,69

nadwyżką 648 946,16

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 03-07-2013 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2013
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2013 10:17