herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego położonego przy ul. Szkolnej w Cerkwicy


Wójt Gminy Karnice

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na dzierżawę lokalu użytkowego położonego przy ul. Szkolnej w Cerkwicy o powierzchni użytkowej 56,74 m?, składającego się z trzech pomieszczeń i pomieszczenia wc, przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 340,44 zł.
Do wylicytowanego czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 50,00 zł które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Karnice Bank Spółdzielczy nr 95 9376 0001 0010 5239 2005 0028, w terminie do dnia 1 sierpnia 2013r.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestników, którzy przetarg wygrali zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego za miesiąc sierpień 2013 roku.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości lokalowej nie zawrze z Gminą Karnice w wyznaczonym terminie umowy dzierżawy.

Umowa dzierżawy zawarta będzie na czas określony od dnia 6 sierpnia 2013r. do dnia 5 sierpnia 2016r.

W przetargu mogą brać udział:

- osoby fizyczne - winny okazać dowód tożsamości,
- osoby prawne - winny posiadać wypis z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej.

Osoby biorące udział w przetargu winny okazać w dniu przetargu dowód osobisty oraz potwierdzenie wpłaty wadium.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2013r o godz. 10.00

w Urzędzie Gminy w Karnicach pokój nr 11

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości.


Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Karnice (pok. Nr 8) oraz pod numerem telefonu 091 38 77 224.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Strojek 03-07-2013 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Strojek 03-07-2013
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2013 10:34