herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2013 r.


Zarządzenie Nr 26/2013

Wójta Gminy Karnice

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2013 r.

Na podstawie art. 257 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 pkt 1

Uchwały Rady Gminy Karnice Nr XVIII/206/2012 z 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę: 25 440,00

ZSP Karnice

Dz. 801 rozdz. 80101 § 3240 2 000,00

Dz. 801 rozdz. 80148 § 4210 1 500,00

3 500,00

Dz. 852 rozdz. 85202 § 4300 90,00

Dz. 852 rozdz. 85202 § 4580 100,00

Dz. 852 rozdz. 85202 § 4610 200,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4040 Z 500,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 Z 2 000,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4580 50,00

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4270 1 000,00

Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 15 000,00

18 940,00

OPS Karnice

Projekt „Aktywni= Samodzielni”- zadanie 10

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4137 2 840,58

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4139 159,42

3 000,00

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę: 25 440,00

ZSP Karnice

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 3 500,00

OPS Karnice

Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 Z 2 500,00

Dz. 852 rozdz. 85228 § 4010 15 000,00

Dz. 852 rozdz. 85228 § 4040 1 440,00

18 940,00

Projekt „Aktywni= Samodzielni”- zadanie 10

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4307 2 840,58

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4309 159,42

3 000,00

§ 3. Po dokonanych zmianach w § 1- 2 plan budżetu zamyka się :

dochodami 13 955 266,85

wydatkami 13 306 320,69

nadwyżką 648 946,16

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 08-07-2013 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2013
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2013 10:38