herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Karnice, dnia 31.07.2013 r.

GP.6733.3.2013

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm.) oraz w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu w dniu 26 lipca 2013 r. na wniosek Pana Grzegorza Borowieckiego, działającego z pełnomocnictwa Omikron Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa - postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu doziemnej linii kablowej SN, lini światłowodowej i uziemienia na dz. 75/12 w obrębie Kusin, Gm. Karnice.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zawiadomienie w związku z przywołanymi na wstępie przepisami k.p.a. uznaje się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Bogdański 31-07-2013 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Bogdański 31-07-2013
Ostatnia aktualizacja: - 31-07-2013 09:03