herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Obwieszczenie o zmianie zakresu inwestycji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej KARNICE NOWE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach oznacz. nr geod. 206, 207/1, 531/2, 132/3, 132/4 i 185 w obrębie Paprotno, 590 w obrębie Modlimowo oraz 4/18 w obrębie Gościmierz, gm. Karnice


Karnice, dnia 13.08.2013 r.

BID.6220.9.5.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Stosownie do art.10 § 1 art. 49 i art. 61 kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że dnia 31.07.2013 r. na wniosek EKO-ENERGIA Sp. z o.o. Gościmierz, 72-342 Cerkwica został zmieniony zakres inwestycji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej KARNICE NOWE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach oznacz. nr geod. 206, 207/1, 531/2, 132/3, 132/4 i 185 w obrębie Paprotno, 590 w obrębie Modlimowo oraz 4/18 w obrębie Gościmierz, gm. Karnice (zmiana dotyczy wyłączenia z zakresu inwestycji działek o numerach 133 obręb Paprotno i 145 obręb Modlimowo).

 

W związku z tym informuje się, że dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Gminy Karnice ul. 11-go Marca 7 pokój nr 8 w godzinach od 7?? do 15??.

 

W terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z materiałami oraz wnieść uwagi i wnioski dotyczące stanowiska w sprawie jak wyżej, w siedzibie Urzędu Gminy Karnice pokój nr 8 ul. 11-go Marca 7, 72-343 Karnice.

 

Dzień publicznego ogłoszenia 13 sierpień 2013 r.

 

 

Wójt Gminy Karnice

 

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Ławruszko 13-08-2013 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Ławruszko 13-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Janusz Ławruszko 13-08-2013 14:16