Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wydaniu postonowień uzgadniajacych i o zakończeniu


Karnice, dnia 21.08.2013 r.

GP.7334.3.2010.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647z pózn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

 

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie parkingu z dopuszczeniem możliwości lokalizacji miejsca rekreacji zbiorowej przy zabytku na działce nr 41/12 położonej w obrębie geodezyjnym Cerkwica, wydane zostały postanowienia uzgadniające:

  1. w dniu 07.08.2013 roku, Postanowienie Starostwa Powiatowego w Gryficach - Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Znak: ZN.5151.57.2013.W (wpł. w dniu 09.08.2013 r.).

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuje, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Karnicach, 72-343 Karnice, pokój nr 8 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00) oraz zgłosić swoje uwagi do 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej gminy www.bip.karnice.pl,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w miejscu inwestycji.

Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Wójt Gminy Karnice              

/-/ Lech Puzdrowski               

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Bogdański 21-08-2013 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Bogdański 21-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Radosław Bogdański 21-08-2013 13:28