herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIV/271/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 27 września 2013 roku w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania. 2013-10-10 09:16
Uchwała Nr XXIV/272/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 27 września 2013 roku w sprawie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 2013-10-10 09:02
Uchwała Nr XXIV/269/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 27 września 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2013-10-10 09:00
Uchwała Nr XXIV/268/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXI/232/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-10-10 08:59
Uchwała Nr XXIV/267/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 27 września 2013 roku w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla terenu Gminy Karnice w latach 2013-2032?. 2013-10-10 08:51
Uchwała Nr XXIV/266/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 27 września 2013 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2013- 2036. 2013-10-10 08:51
Uchwała Nr XXIV/265/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. 2013-10-10 08:50
Uchwała Nr XXIV/264/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2013 rok. 2013-10-10 08:48
Uchwała Nr XXIV/263/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 27 września 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. 2013-10-10 08:47
Uchwała Nr XXIV/262/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 2013-10-10 08:47
Uchwała Nr XXIV/270/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 27 września 2013 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Ninikowie. 2013-10-10 08:32