herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XVI/191/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 24 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2012 rok - wysłano do RIO 2013-11-19 09:13
Uchwała Nr XVI/190/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 24 października 2012 roku w sprawie zamiany nieruchomości. 2013-11-19 09:17
Uchwała Nr XVI/189/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 24 października 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2013-11-19 09:17
Uchwała Nr XVI/188/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 24 października 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości. 2013-11-19 09:17
Uchwała Nr XVI/187/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 24 października 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości. 2013-11-19 09:18
Uchwała Nr XVI/186/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 24 października 2012 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2013-11-19 09:18
Uchwała Nr XVI/185/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 24 października 2012 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 2013-11-19 09:18
Uchwała Nr XVI/184/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Karnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2013-11-19 09:19