herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Karnice, dnia 11.12.2013 r.

GP.6733.6.2013

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu w dniu 5 grudnia 2013 r. na wniosek Pracowni Projektowej „Progaz-PP” s.c., P.Petrus i A. Potiechin, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin, działającej z pełnomocnictwa Gminy Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice - postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią i oczyszczalnią ścieków na działkach nr 15, 42, 43/2, 569/7 w obrębie geodezyjnym Dreżewo, Gm. Karnice.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zawiadomienie w związku z przywołanymi na wstępie przepisami k.p.a. uznaje się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Karnice

/-/ Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Bogdański 11-12-2013 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Bogdański 11-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Radosław Bogdański 11-12-2013 14:35