herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIX/297/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014 2014-02-07 10:15
Uchwała Nr XXIX/296/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2014 2014-02-07 10:14
Uchwała Nr XXIX/295/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2014 2014-02-07 10:13
Uchwała Nr XXIX/294/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2014 2014-02-07 10:12
Uchwała Nr XXIX/293/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i członków rad sołeckich Gminy Karnice 2014-02-07 10:11
Uchwała Nr XXIX/292/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2014-02-07 10:10
Uchwała Nr XXIX/291/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014 - 2020 2014-02-07 10:10
Uchwała Nr XXIX/290/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014 - 2020 2014-02-07 10:09
Uchwała Nr XXIX/289/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2014 - 2020 2014-02-07 10:08