herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXII/320/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice. 2014-07-04 10:23
Uchwała Nr XXXII/319/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice. 2014-07-04 10:26
Uchwała Nr XXXII/318/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej ? prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. 2014-05-29 14:38
Uchwała Nr XXXII/317/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW zadania pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Skrobotowo i Karnice oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków między miejscowościami Skrobotowo ? Karnice?. 2014-05-29 14:37
Uchwała Nr XXXII/316/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2014 ? 2027. 2014-05-29 14:35
Uchwała Nr XXXII/315/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2014 rok. 2014-05-29 14:35
Uchwała Nr XXXII/314/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2014-05-29 14:34
Uchwała Nr XXXII/313/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie zmiany ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Karnice w latach 2013 ? 2032?. 2014-05-29 14:33