herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów wójta gminy Karnice 2014-11-19 13:37
Protokół z wyborów do Rady Gminy Karnice 2014-11-19 13:12
Frekwencja 2014-11-19 13:33
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryficach z dnia 23 paździenika 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Gryficach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-29 12:53
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 21 paździenika 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - okręg nr 2 2014-10-29 12:51
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW w dniu głosowania 2014-11-07 09:07
Skład osobowy OKW Nr 1 w Karnicach i OKW Nr 2 w Cerkwicy 2014-11-07 09:11
Powołanie OKW 2014-10-24 14:04
Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy 2014-10-24 14:07
Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na radnych 2014-10-24 14:06
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w okręgu wyborczym nr II. 2014-10-23 08:26
Uchwała GKW w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-20 11:34
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych 2014-10-17 13:22
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego 2014-10-02 10:52
Harmonogram pracy GKW 2014-09-26 12:26
Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej 2014-09-26 12:25
Wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 2014-09-16 07:50
Państwowa Komisja Wyborcza 2014-09-16 07:48
Obwieszczenie o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze 2014-09-05 09:19
Obwieszczenie o podziale na okręgi wyborcze i liczbie wybieranych radnych w wyborach do Rady Gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-04 09:02
Kalendarz wyborczy 2014-10-08 12:07