herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXV/338/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 1 października 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2014-10-13 11:54
Uchwała Nr XXXV/337/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 1 października 2014 roku w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach 2014-10-13 11:52
Uchwała Nr XXXV/336/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 1 października 2014 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości 2014-10-13 11:49
Uchwała Nr XXXV/335/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice o nazwie ?Pogorzelica? 2014-10-13 11:48
Uchwała Nr XXXV/334/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 1 października 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla terenu położonego w obrębie Dreżewo 2014-10-13 11:46
Uchwała Nr XXXV/333/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 1 października 2014 roku w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice 2014-10-13 12:08
Uchwała Nr XXXV/332/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 1 października 2014 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2014 ? 2027 2014-10-13 10:51
Uchwała Nr XXXV/331/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2014-10-13 10:50