herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Sprawozdanie z przeprowadzenia i wyników konsultacji


Karnice, 15 stycznia 2015 r.

SPRAWOZDANIE

z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Karnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą Rady Gminy Karnice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad konsultowania aktów prawa miejscowego, celem konsultacji było przedstawienie przygotowanego projektu Programu Współpracy na rok 2015.

Konsultacje przeprowadzane były od 5 grudnia do 19 grudnia 2014r. Projekt „Programu Współpracy Gminy Babice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015” został zamieszczony na stronie internetowej Gminy Karnice oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu.

Opinie i uwagi należało przesyłać elektronicznie, osobiście, lub za pośrednictwem poczty na określonym formularzu uwag.

W wyniku przebiegu konsultacji w przedstawionych formach w dniu 9 grudnia uzyskano uwagi oraz propozycje od Stowarzyszenia Społeczności Cerkwickiej (załącznik nr 1). Wszystkie opinie zostały przeanalizowane i odrzucone jako nie wnoszące żadnych merytorycznych zamian do projektu Programu.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez
ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Karnice .

z up. Wójta

Sekretarz Gminy

(-) Sylwia Jankowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 22-01-2015 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 22-01-2015 12:15