herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 2015-03-25 13:33
Uchwała Nr VI/56/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2015 2015-03-25 13:32
Uchwała Nr VI/55/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2015. 2015-03-25 13:32
Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2015. 2015-03-25 13:31
Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 2015-03-25 13:30
Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie zmian w Programie współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 2015-03-25 13:29
Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli na 2015 rok. 2015-03-25 13:28
Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Karnice do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2015-03-25 13:25
Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Karnice w Lokalnej Grupie Działania ?Gryflandia? w okresie oprogramowania 2014-2020. 2015-03-25 13:24
Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2015-03-25 13:24
Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Karnice, gmina Karnice. 2015-03-25 13:23
Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2015-03-25 13:23
Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW zadania pn. ? Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorami pobocznymi i przyłączami do budynków mieszkalnych z jednoczesnym doprowadzeniem przyłącza wodociągowego do oczyszczalni w miejscowości Dreżewo Gmina Karnice?. 2015-03-25 13:22
Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2015- 2027. 2015-03-26 12:23
Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2015 rok. 2015-03-25 13:20
Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 rok . 2015-03-25 13:20
Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2015-03-25 13:16
Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2015 roku?. 2015-03-25 13:14
Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 2015-03-25 13:13