Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi oraz przepompownią ścieków w m. Gościmierz oraz w ul. Polnej w m. Cerkwica gmina Karnice

 

Karnice, dnia 26.03.2015 r.

 

DŚ.6220.2.2015

?OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 10 § 1, art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

?że w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi oraz przepompownią ścieków w m. Gościmierz oraz w ul. Polnej w m. Cerkwica gmina Karnice, z wniosku Pracowni Projektowej „PROGAZ-PP” s.c., ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin wydano postanowienie znak: DŚ.6220.2.2015 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie nie nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w związku z tym obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla tego przedsięwzięcia oraz, że zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. Wobec tego zawiadamia się również o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem tej decyzji.

W związku z tym informuje się, że:

  • dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Karnicach przy ul. 11 Marca 7 (pok. 8 w godzinach 8.00-14.00). Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionego postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

  • w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski dot. stanowiska w tej sprawie.

 

Dzień publicznego ogłoszenia: 26.03.2015 r.

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Borowy 26-03-2015 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Borowy 26-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Radosław Borowy 26-03-2015 11:42